Izdelki in storitve

Zavezani kakovosti

Kakovost je ena naših najpomembnejših vrednot. V celoti sledimo zahtevam strank 
in ohranjamo miselnost »nič napak«.

Izdelki iz kompozitnih materialov so pogosto izpostavljeni velikim obremenitvam in 
ekstremnim zunanjim vplivom. Nenehno preverjanje zahtevane kakovosti materialov in 
izdelkov v procesu izdelave kompozitnih delov zagotavlja optimalno življenjsko dobo naših izdelkov.

 

‘‘PREDAJ NAPREJ, KO SI ZADOVOLJEN Z REZULTATOM“