Izdelki in storitve

Laboratorijsko testiranje

Preverjanje kakovosti kompozitnih materialov in izdelkov zahteva posebno 
znanje, izkušnje in opremo. Naši laboratoriji so opremljeni 
z orodji in merilno opremo, potrebno za izvajanje različnih testov, 
ki našim inženirjem in strokovnjakom za materiale omogočajo potrditev ustrezne 
kakovosti testiranih vzorcev.